دفترمرکزی  ۳۵۴۹۳۰۱۴- ۰۳۱   

logo-naderi

    مجموعه کارخانجات الله دادی

    نام موقعیت تلفن موبایل استان
    دفتر مجموعه کارخانجات الله دادی دفتر مرکزی 888888 888888 اصفهان
    دفتر فروش اصفهان اصفهان ۰۳۱-۳۵۴۹۳۰۱۴ 09133147512
    دفتر فروش تهران تهران 09133161887