دفترمرکزی  ۳۵۴۹۳۰۱۴- ۰۳۱   

logo-naderi
 • محصولات
آجر نما ال 4

آجر نما ال 4

 آجر نما ال ۴  
 • ابعاد: 4*20*2.5 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
آجر نما ال 5

آجر نما ال 5

آجر نما ال ۵
 • ابعاد: 5*20*2.5 سانتی متر
آجر نما ال 5.5

آجر نما ال 5.5

آجر نما ال 5.5
 • ابعاد: 5.5*22*2.5 سانتی متر
آجر نما ال 6.5

آجر نما ال 6.5

آجر نما ال 6.5
 • ابعاد: 6.5*22*2.5 سانتی متر
آجر نما ال 7

آجر نما ال 7

 • ابعاد: 7*22*2.5 سانتی متر
آجر نما پلاک 4

آجر نما پلاک 4

آجر نما پلاک ۴  آجر نما پلاک بر پایه خاک رس تهیه و...
 • ابعاد: 4*20*2.5 سانتی متر
آجر نما پلاک 5

آجر نما پلاک 5

آجر نما پلاک 5
 • ابعاد: 5*20*2.5 سانتی متر
آجر نما پلاک 5.5

آجر نما پلاک 5.5

آجر نما پلاک 5.5
 • ابعاد: 5.5*22*2.5 سانتی متر
آجر نما پلاک 6.5

آجر نما پلاک 6.5

 • ابعاد: 6.5*26*2.5 سانتی متر
آجر نما پلاک 7

آجر نما پلاک 7

 • ابعاد: 7*31*2.5 سانتی متر