دفترمرکزی  ۳۵۴۹۳۰۱۴- ۰۳۱   

logo-naderi
 • محصولات

انواع آجر سفال تیغه ای

 سفال تیغه 5

سفال تیغه 5

سفال تیغه 5 سفال تیغه 5برای جدا کردن دیوارهای داخلی و...
 • ابعاد: 5*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 1600
10 سفال فوم دار

10 سفال فوم دار

سفال 10فوم دار ازگروه انواع سفال و تیغه می باشد که به...
 • ابعاد: 10*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 2100
سفال تیغه 10

سفال تیغه 10

سفال تیغه 10 معمولا برای جداکردن دیوار های داخلی...
 • ابعاد: 10*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 2100
سفال تیغه 15

سفال تیغه 15

سفال تیغه 15 سفال تیغه 15 با وزن تقریبی 3 کیلوگرم جهت...
 • ابعاد: 15*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: یک
 • وزن: 3000
سفال تیغه 20

سفال تیغه 20

جهت جدا کردن دیواراصلی
 • ابعاد: 20*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: چهار کیلوگرم
سفال تیغه 7

سفال تیغه 7

سفال تیغه 7 برای جدا کردن دیوارهای داخلی و خارجی...
 • ابعاد: 7*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 1800
سفال فوم دار 15

سفال فوم دار 15

سفال 15 فوم داراز گروه انواع سفال و تیغه می باشد که به...
 • ابعاد: 15*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 3200
سفال فوم دار 20

سفال فوم دار 20

سفال 20فوم داراز گروه انواع سفال و تیغه می باشد که به...
 • ابعاد: 20*20*20 سانتی متر
 • کیفیت: درجه یک
 • وزن: 4100